Haderslev Kommune
link til forsiden
ForsideHvordan søger jeg plejebolig?ØkonomiGenerelle oplysningerRettighederLinksJob i kommunenPlejecenter BregnbjerglundenSillerup Plejekollegium
Plejecenter Bregnbjerglunden
Formål
Valg
Medlemmer
Referater
 
Forsiden > Plejecenter Bregnbjerglunden > Bruger - /pårørenderåd 
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Bruger - /pårørenderåd
 

 

Forretningsorden for Bruger-pårørenderådet ved Plejecenter Bregnbjerglunden

 

  1. Rådet består af op til 6 brugere/pårørende og 4 medarbejdere. Brugere/pårørende skal udgøre et flertal af rådets medlemmer. Der er op til 6 suppleanter.
  2. På det første ordinære møde aftales mødeplan frem til næste valgmøde.
  3. Der holdes møde mindst en gang i kvartalet.
  4. Ekstraordinært møde kan afholdes med en uges varsel, hvis halvdelen af rådets medlemmer ønsker det eller hvis formanden ønsker det.
  5. Mødet gennemføres, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er tilstede.
  6. Punkter til dagsorden skal være formanden og/eller plejecenterleder i hænde senest 14 dage inden mødet. Dagsordenen udsendes til rådets medlemmer og suppleanter.
  7. Mødereferat sendes til rådets medlemmer og suppleanter samt alle beboere og personalegrupper. Referatet hænges på opslagstavle i hvert hus.
  8. Punkter fra mødet, sendes til orientering til voksenudvalget, hvis rådets medlemmer ønsker det. Formanden udarbejder orienteringen.
  9. Suppleanterne deltager i rådets møder.

   

   

   

  Godkendt af Bruger-pårørenderådet den 5. december 2016

   

     
  Vedtægter
  Download filVedtægter godkendt juni 2017